Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ...

...γιατί πάτνα είναι το ποιο ωραίο!